Amerikai Magyarok vs. Angliai Magyarok

Ritkán fordul elő, hogy a külföldön életvitelszerűen élő magyarokról egy éven belül két viszonylag nagy mintán végzett un. kvantitatív jellegű szociológiai felmérés is készüljön. Az pedig tényleg nem mindennapi jelenség, hogy a két egymástól teljesen függetlenül végzett felmérést össze is lehessen hasonlítani főbb kérdéseikben. Éppen ezért volna vétek kihagyni a lehetőséget a 2014 tavaszán az angliai magyarok között Menjek/Maradjak névre keresztelt, valamint a 2015 tavaszán az amerikai magyarság körében  Amerikai-magyar vagy magyar-amerikai? néven futó online felmérés egyes eredményeinek összevetésére. Ez az elemzés éppen ezért erre tesz kísérletet.

magyar-amerikai_nagy_Artboard 48

[Tovább olvasom…]

 

Amerikai magyar vagy magyar amerikai? Az újkori amerikai honfoglaló magyarok hét törzse

A korábbi részekben ismertettük az amerikai-magyar vagy magyar amerikai nevű felmérés céljait, az adatgyűjtés módját, részletes eredményeit, megtudtuk, hogy milyen tényezők befolyásolják a válaszadók haza- és identitásválaszait, most pedig egy teljesen más szemszögből elemezzük majd a kérdőívből nyert adatokat.

Ebben az írásban azt próbáljuk kideríteni, hogy vannak-e olyan résztvevők, akik hasonlóan válaszolnak, azaz hasonlóan gondolkodnak amerikai életükről és azok aspektusairól. Ha vannak, akkor megnézzük hányan vannak és miben egyeznek meg vagy miben különböznek más csoportokban található résztvevőktől. Ezeket a csoportokat, vagy klasztereket mutatjuk majd be úgy, hogy részletesen leírjuk mit csinálnak, mit gondolnak amerikai életükről, minek tartják magukat. Megtudjuk kik is ezek a csoportok, honnan jöttek, hol élnek, stb. Gyakorlatilag egy teljesen részletes fotószerű személyleírást készítünk róluk.

Lássuk akkor ezeket a klasztereket, de előtte egy rövid módszertani áttekintés arról, hogy jutottunk el ehhez a hét csoporthoz, merthogy hetet találtunk. Hét csoportot, hét “törzset”, ahogy majd hivatkozunk rájuk. Hét újkori honfoglaló törzset, melyeket mi is amolyan törzsnevekkel illettünk stílusosan.

[Tovább olvasom…]

 

Amerikai magyar vagy magyar amerikai? Az újkori amerikai honfoglaló magyarok haza és identitásválasztása.

Az amerikai-magyar vagy magyar-amerikai felmérés kérdéseire adott válaszok elemzését követően, ebben az írásban azt próbáljuk kideríteni, hogy a kérdőív segítségével felmért tényezők közül melyek határozzák meg a résztvevők választását a hazáról (“Melyik országot tekinti Ön hazájának?“) és identitásukról (“Melyik állítás áll legközelebb Önhöz?”) objektívan. Igen objektívan, mert itt – a szubjektív elemzés helyett – a statisztikát hívjuk segítségül, hogy egy komplex analízis eredményeképpen be tudjuk azonosítani azokat a jellemzőket, melyek együttes megléte nagy valószínűség szerint magyarázza a haza és identitás alakulásának jelentős részét.

[Tovább olvasom…]

 

Amerikai magyar vagy magyar amerikai? Az újkori amerikai honfoglaló magyarok mindennapi élete és gondolatai

Most, hogy megismertük a felmérésben szereplők szocio-demográfiai jellemzőit, valamint az Amerikában letelepedők bevándorlással összefüggő válaszait, a következő 20 kérdésben megismerjük az összes válaszadó Magyarországgal és Amerikával kapcsolatos gondolatait, érzéseit, sőt betekintést  nyerünk mindennapi életük egyes részleteibe is. Ebben a részben kapunk választ – saját maguk által definiált – identitásukra is.

Lássuk akkor a felmérés legérdekesebbnek ígérkező kérdéseit, melyeket  ezúttal már mindenki, azaz a letelepedők és az itt születettek is megválaszoltak.

[Tovább olvasom…]

 

Amerikai magyar vagy magyar amerikai? Az újkori amerikai honfoglaló magyarok bevándorlásának részletei

A válaszadók szocio-demográfiai jellemzőinek bemutatása után lássuk akkor a felmérés összes kérdésére érkezett válaszokat egyesével. A válaszokat, ahol lehetséges nemcsak a totális mintára, hanem további bontásban is megvizsgáltuk aszerint, hogy a felmérésben résztvevő milyen nyelven töltötte ki és aszerint is, hogy hol született.  (Az egyszerűbb hivatkozás kedvéért, azt feltételezzük, hogy a nem az Egyesült Államokban születettek és a magyar nyelven kitöltött kérdőívek kitöltői Magyarországról származnak, még akkor is, ha tudjuk, hogy a kitöltők közel negyede nem feltétlenül a jelenlegi magyar államhatáron belüli településről érkezett.)

[Tovább olvasom…]