Amerikai magyar vagy magyar amerikai? Az újkori amerikai honfoglaló magyarok haza és identitásválasztása.

Az amerikai-magyar vagy magyar-amerikai felmérés kérdéseire adott válaszok elemzését követően, ebben az írásban azt próbáljuk kideríteni, hogy a kérdőív segítségével felmért tényezők közül melyek határozzák meg a résztvevők választását a hazáról (“Melyik országot tekinti Ön hazájának?“) és identitásukról (“Melyik állítás áll legközelebb Önhöz?”) objektívan. Igen objektívan, mert itt – a szubjektív elemzés helyett – a statisztikát hívjuk segítségül, hogy egy komplex analízis eredményeképpen be tudjuk azonosítani azokat a jellemzőket, melyek együttes megléte nagy valószínűség szerint magyarázza a haza és identitás alakulásának jelentős részét.

[Tovább olvasom…]